Tak pojďme snít...

Představivost je jako oheň.Má mnoho odstínů a musí se stále přiživovat, aby nevyhasla.

Kalendář

Z diskuze...

Jak se Vám tu líbí?

Harry Potter a Starý známý

5.kapitola

Šok v Lucasově tváři se objevil spolu s hrůzou. Lucas zoufale přemýšlel. Co se mnou bude? Zabije mě?

,, Co se mnou plánujete vy?“ zeptal se šeptem.

,, Chci, abys mi pomohl. Dlouho jsem byl mimo Anglii, budu potřebovat informace od různých zdrojů.Myslím, že bys mi mohl pomoci. Nechci tě zabít. Cítím, že jsi úplně jiný než tvůj otec.Ty jsi zažil mateřskou láku, kdyby totéž zažil Voldemort. Snad by bylo vše jinak, ale to už se nedozvíme.“Lucas polkl. Pomoct Harrymu Potterovi? Zeptal se:

,,Co z toho budu mít, když ti pomohu?“

,, Ochráním tě před Azkabanem,“ odpověděl Harry.Lucas zíral nevěřícně na muže před sebou.

,, Před Azkabanem? To nemyslíte vážně?“

,, Myslím! Chápej, pokud vyjde najevo, že jsi potomek Voldemorta, budou tě chtít kontrolovat. Nebo tě rovnou zavřou a zahodí klíč. Nechtějí, aby se vrátili časy Ty-víš-koho. Směšné, že. Ani po tolika letech mu nedokáží říkat jeho vybraným jménem.Báli by se, že by ses mohl začít chovat jako tvůj otec.                           

Vraždil, mučil, to jaký jsi ty doopravdy by neviděli. V Denním Věštci se začíná spekulovat jestli Sir Mordred není syn Lorda Voldemorta. Pokud se veřejnost dozví, že ty jsi Voldemortův potomek budou žádat ministerstvo o příslušná opatření.“ Harry se nakrátko odmlčel.Lucas si uvědomil, že Harry má pravdu. Věděl, že Harrymu musí pomoct, jinak je odsouzen i on k nesvobodě.

,, Co se týče pomoci? Potřebuji informace. Kolik má Mordred smrtijedů?  Kdo mu z temných tvorů pomáhá? Na co by se mohl zaměřit? Neboj se, že bys musel páčit informace z těch, od kterých se nemůžeš nic dozvědět bez násilí. Mimochodem nejsi jediný Zmijozelův dědic…“ chvíli se bavil Lucasovým výrazem, který vystřídávaly emoce zvědavosti a nevěřícnosti.

,, Já sám jsem od smrti Lorda Voldemorta dědicem Zmijozela. Avšak jenom schopnostmi; to jen ty jsi přímým potomkem Zmijozelova rodu, jak krví, tak schopnostmi.“

            Lucas úžasem dýchal. Harry Potter dědic Salazara Zmijozela. Na okamžik se zamyslel a pak už ze sebe sypal šeptem vše, co věděl a i to, co si myslel , že Mordred udělá.

 

 

            Svítalo a bouřka už byla pryč. Slunce roztahovalo své paprsky po zemi a třpytilo se v kapkách deště. Vítr lehce chladil a příroda mocně dýchala opojnou vůni léta.Lucas se vrátil na své stanoviště. Lhát se už naučil a pak, má to v povaze. Povzdechl si. Lestrangeová, ta děvka. Červíček, ta odporná krysa. Fenrir Šedohřbet se svými vlkodlaky. Pak další neznámá jména. Mozkomoři vylézající ze svých temných a studených slují cítíc příležitost. Jaké špatné zprávy ještě dostane?

          Poté co mu Lucas řekl vše co věděl, ho nechal projít tajným rituálem Řádu měsíčního fénixe, aby mohli rychle kontaktovat jeden druhého. A trochu si s ním popovídal o Zmijozelských schopnostech. Kéž by to bylo takové jednoduché. Harry se otočil, usedl u svého stolu. Dlouho seděl bez hnutí. Vždyť není lehké sdělit těm, kteří ho znali, že se vrací. Pak si nachystal pergamen a začal psát. Po dopsání dopisu přešel k Leorinovi a podal mu dopis.Jen řekl adresu.

            Chvíli zíral na prázdné bidýlko, nadechl se a potom odešel do archívu probrat noviny. Ty by mu mohli napovědět, co asi tak Mordred může plánovat.

 

 

 

            Svolání Fénixova řádu bylo rychlé.Díky bohu většina měla dovolenou.

„Stalo se něco, o čem byste měli vědět,“ s tímto Brumbál zahájil schůzi. Na chvíli se odmlčel a pokračoval: „ dostal jsem nebo spíš jsme dostali dopis od osoby, která nám zmizela z očí.“

,, Od koho," zeptala se Nymphadora. Brumbál se postupně díval na přítomné členy Fénixova řádu: Moodyho, Nymphadoru, Remuse Lupina, jejího manžela, který se měl stát zhoubou pro Harryho Pottera, jenž ho viděl umírat ve svém snu. Mununguse, Arabelu Figovou, Weasleyovi; až na Rona, který se se svou rodinou pohádal a odešel od ní. Ministryni kouzel Hermionu a jejího manžela Deana .

,, Od někoho, kdo se vrací.“ Sirius; kterého se podařilo zpoza Oblouku Smrti dostat za pomoci Remuse, který už neměl, co ztratit po zmizení Síriova kmotřence; se netrpělivě zavrtěl.

,, Od Harryho Pottera,“ dodal Albus Brumbál. Šokované zalapání, které se ozvalo ode všad.

,, Potter !!!!!!!“ Výkřik se ozval ode dveří, kterými zrovna vcházeli Snape, Draco Malfoy a McGonagalová. Brumbál přikývl počkal až se dorazivší usadí a začal číst.

 

 

                            Vážený profesore Brumbále a Fénixův řáde.

            Je tomu už dávno, co jsem bez jediného slůvka rozloučení odešel do nejasné budoucnosti a za sebou nechal svou tíživou minulost.

Avšak nyní se vracím, protože mě poutá starý dluh k Charliemu. Zachránil mi život a já nyní se pokusím najít toho, kdo ho poslal vstříc smrti, Charlie mě také informoval o volném místě v Bradavicích. Myslím, že mám vzdělání na to, abych na místě učitele Obranny proti černé magii obstál.

To není však vše. Už jsem začal podnikat kroky a rozhodil svoje sítě. Navíc mám podporu svého řádu v němž jsem pracoval.Charlie také mluvil o vašem stáří profesore Brumbále. Souhlasím s ním, i přes vaši genialitu je čas, aby vedení převzal někdo, kdo už něco takového dělal. Charlie si myslel, že bych mohl vést Fénixův řád, ale to samozřejmě záleží na vás, jak se rozhodnete.

Já mám tříleté zkušenosti jako mistr Řadu měsíčního fénixe, pod mým velením pracovali stovky lidí. Můžete si to ověřit u velmistra Řádu pana St.Claira, Já jsem s prací pro Řád skončil, abych mohl zničit hrozbu jenž nyní vládne v Anglii.

 

                                             S úctou Váš Harry Potter.

 

 

Když dočetl poslední slovo , složil dopis a podíval se na ostatní. Šokované tváře a tíživé ticho jež je zahlcovalo a hrozilo, že je pohltí.

Žádné komentáře
 
Náš svět má mnoho pravidel, která nás omezují.Naší představivost neomezuje nic.