Tak pojďme snít...

Představivost je jako oheň.Má mnoho odstínů a musí se stále přiživovat, aby nevyhasla.

Kalendář

Z diskuze...

Jak se Vám tu líbí?

Harry Potter a Starý známý

3.kapitola

Návrat

O tři  dny později.

    Charlie se tiskl ke stromům. Doufal, že ho nikdo neobjeví. Pravděpodobně by byl zabit. Černý plášť s kápí ho činil neviditelným mezi černými a šerými stíny. Byl tu, aby si prověřil svoje tušení, o kterém byl přesvědčen, že jim napomůže v boji. Ačkoli Harry neodepsal nazpět, věděl, že se už brzo objeví, aby splatil dluh.
    Pozorně se zadíval na paseku u nedaleké vesnice, kde podle jeho informací má Sir Mordred i se svými smrtijedy zaútočit. Zdálo se mu, že se tam něco hýbe. Vnímal šustivý zvuk, jak někdo prochází travou, praskavý zvuk větviček, které se lámají. Charlie dýchal stále mělčeji a povrchněji, po zádech mu začaly stékat kapičky ledového potu. Doslova cítil, jak mu ledové pazoury strachu tisknou šíji ve smrtelném sevření, vlasy se mu ježily hrůzou. Najednou pochopil, že tady neměl být. Pochopil, že ho sem předhodili zrůdám. I kdyby na chvíli spatřil Mordredovu tvář, nevyvázl by z toho živ. Ozval se zvuk, při kterém mu ztuhla krev v žilách. Nasávání jeho pachu a vrčení.
    Náhle mu hlavou proletěla myšlenka, že už nikdy nespatří nikoho ze svých blízkých, když se mu do zorného pole dostali vlkodlaci.
,,BOŽE!" Jen tento jediný výkřik, se rozlehl po palouku, jež konečně osvítilo světlo úplňku.
,,Hlavu nechte," nařídil ledový hlas. ,,Červíčku?" Muž, jenž i vzhledem připomínal krysu se poníženě poklonil a v této poloze setrval.
,,Až tady skončíme, vezmeš hlavu a připevníš ji u krámku dvojčat. Přidáš tam tento dopis. Že tam má být znamení, ti snad říkat nemusím, že?"
,,Ano, můj pane," zakňoural Červíček a převzal od nového Pána Zla papír.

--------------------------------------------------------

    Poryvy studeného, ledového vichru přinášel vlhkost a vláhu. Mraky temně ocelových barev probleskovaly bledé zářící barvy a stále menší mezery mezi bleskem a hromem, ukazovala na to, že bouřka zde zasáhne plnými silami. Spolu s oslňujícím zahřměním, v němž zcela zanikl zvuk přemístění, se objevila postava. Černý plášť s kápí, zapnutý na jeden knoflík v mžiku promokl. Chvíli se zdálo, že Harry prohraje souboj o svůj plášť, ale nakonec vyhrál.
    Rozhlédl se po okolí a nechal spočinout svůj zrak na jednom místě. Zatím však nemyslel na adresu domu, ale na článek, který si dnes přečetl.

            RODINA ZDĚŠENA
   NALEZENA HLAVA CHARLESE WEASLEYE V PŘÍČNÉ ULICI

    Toho pochmurného rána zděsilo kouzelnickou společnost
    pár zpráv. Z nich dvě byly o aktivitách smrtijedů. Byla
    vypálena mudlovská vesnice, z níž nikdo nepřežil. Co však
    bylo daleko šokující, byl nález části těla Charlese Weasleyho,
    syna pracovníka ministerstva kouzel Artura Weasleyho,
    u krámku dvojčat Kouzelnických kratochvilných kejklí.
    Na dveřích visel výhružný dopis, jehož obsah nám nebyl
    zveřejněn. Nad tím vším viselo Znamení Zla.

    Proč byl Charles Weasley zavražděn, zůstává otázkou.


    Harry ustoupil do stínu nevysokých stromů. Pamatoval si na ten den.
              Severák mu vrážel ledové jehličky do obličeje. Stokrát proklel ten den, kdy souhlasil s touto misí. Jeho průvodce ho táhl kamsi do horoucích pekel. Tss, v pekle by mělo být vedro, nebo ne? Náhle se před nimi vynořila chajda. Pro Harryho bylo záhadou, jak se sem dostali. Viditelnost byla téměř nulová. Přechod ze zimy do přívětivého tepla, bylo naprosto šokující. Nějakou dobu trvalo než se aklimatizoval. Byl rád, že už nemusí nosit brýle, které by situaci zhoršovaly. Když se konečně rozhlédl kolem sebe, uviděl mnoho odborníků přes draky: jak vědce, tak lovce. Nikoho neznal, ale bylo mu jasné, že ten kdo tomu velí nebude mít radost. Ukázalo se, že velitelem byl Charlie, se kterým šlo spolupracovat skvěle. Když dostali hlášení, okamžitě se přesunuli na místo.
        Řev, jenž ohlušoval, ohnivá výheň a tlama plná zubů, to bylo to poslední na co si vzpomíná. Později si byl schopen rozpomenout na víc detailů. Když se probral, tak mu vypověděli, že se na něj drak zaměřil a Charlie mu na poslední chvíli zachránil život. O měsíc později se ozval Charlie, který chtěl vstoupit do Řádu měsíčního fénixe.

   

Harry těžce vydechl. Odtud pramenil jeho dluh Charliemu. Jemu ho už nemůže splatit, ale může se postarat o toho, kdo může za jeho smrt. Pak se mu zadrhnul dech v hrdle neboť na svém krku ucítil špičatý hrot.

Žádné komentáře
 
Náš svět má mnoho pravidel, která nás omezují.Naší představivost neomezuje nic.